Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

(Die) Politik ist keine exakte Wissenschaft nm., polityka nie jest nauką ścisłą.
 

Etym. - z przemówienia Bismarcka 18 XII 1863 r. w Pruskiej Izbie Panów.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku