Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  seria pewna liczba identycznych a. podobnych rzeczy, czynności, zdarzeń, układających się w jakiś ciąg, w całość.
  serializm muzyka komponowana wg systemu stworzonego przez Arnolda Schönberga i później rozszerzonego przez Antona Weberna, Pierre Bouleza, Karlheinza Stockhausena i in. Muzyka serialna nie musi być atonalna, a dodekafonia jest nie tyle synonimem, ile jednym z przykładów serializmu.
  serial filmy seryjne w kinach a. w TV, związane wspólnymi postaciami bohaterów, tłem, charakterem akcji itp.
 

Etym. - ang. serial 'publikacja periodyczna; powieść, komiksy, słuchowiska, filmy TV itd. wydawane a. udostępniane w odcinkach a. seriach' z łac. series 'szereg' od serere 'łączyć; wiązać; splatać'; por. asertoryczny; dezercja; dysertacja; inserat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player