Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kartel forma monopolu kapitalistycznego, umowa między samodzielnymi przedsiębiorstwami zaopatrującymi rynek w podobne towary a. usługi, ograniczająca konkurencję przez ustalanie cen a. warunków sprzedaży, ograniczenie produkcji itd. (por. trust); zrzeszenie a. porozumienie partii polit. dla wspólnej akcji, blok.
 

Etym. - fr. cartel 'wyzwanie; jw.' z wł. cartello 'afisz, plakat; wyzwanie' od carta 'karta; pismo' z łac. charta 'arkusz papirusu' z gr. chártēs 'jp.'; por. chałtura; czarter; kartografia; kartusz; Magna Charta; skat; szyfkarta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku