Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

demi-monde [wym. dmimąd], demimond przest. półświatek, środowisko kobiet lekkiego prowadzenia się, zachowujących jednak pozory.
 

Etym. - fr. 'jw.'; demi 'pół'; monde 'świat' z łac. mundus 'jp.'. Tytuł komedii (1855 r.) A. Dumasa-syna, rozumiany przez autora w sensie "świat zdeklasowanych (ludzi)".

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku