Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bule staroż. najwyższy organ władzy państwowej, rada ustawodawcza w gr. miastach-państwach; por. polis.
  buleuterion budynek będący miejscem zgromadzeń bule.
 

Etym. - gr. bouleutērion 'buleuterion' od bouleúein 'doradzać; radzić się' z boulē 'rada; plan; bule; wola'; por. abulia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku