Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  reagent chem. odczynnik
  reaktor jądrowy - stos atomowy, w którym rozszczepianie jąder atomowych odbywa się w postaci kontrolowanej jądrowej reakcji łańcuchowej.
  reagować odpowiadać (słowem, czynem, odruchem) na słowa, czyny zdarzenia, bodźce, podniety.
  reakcja odpowiedź na działanie, podnietę, bodziec; refleks; dążenie do przywrócenia dawnych (zwł. przebrzmiałych a. niesprawiedliwych) stosunków polit. lub społ. a. form rządów; wstecznictwo, zacofanie; reakcjoniści; chem. przemiana jednych substancji w inne, czemu towarzyszą z reguły zmiany energetyczne w układzie.
  reaktywować na nowo pobudzić funkcjonowanie, działanie, zdolność działania.
  reakcja aha!, fenomen aha!, proces aha!, psychol. nagłe, intuicyjne objawienie się rozwiązania problemu w toku twórczego myślenia, w trakcie wypoczynku a. w czasie, gdy umysł zajęty jest pozornie innymi sprawami.
  reakcjonista wstecznik; kontrrewolucjonista.
 

Etym. - zob. re-; łac. actio 'działanie' od agere, zob. agencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku