Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eksponat okaz; przedmiot wystawiony na pokaz (na wystawie, w muzeum itp.).
  eksponent wystawca; mat. wykładnik.
  eksponować prezentować, wystawiać na pokaz; narażać; naświetlać błonę (kliszę) fot.
  eksponencj(on)alny mat. wykładniczy.
 

Etym. - łac. exponens dpn. exponentis p.pr. od exponere 'wykładać'; zob. eks-; pozycja; por. ekspozycja; exposé.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku