Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  atom fiz. układ cząstek elementarnych złożony z dodatnio naładowanego jądra (por. neutron; proton) i z powłok ujemnie naładowanych elektronów.
  atomarium sala a. budynek, zawierające urządzenia, za pomocą których demonstruje się strukturę atomu i użytki energii jądrowej.
  atomowa (energia a.) jądrowa; (broń a.) broń masowej zagłady: bomba atomowa (wyzwalająca energię w łańcuchowej reakcji rozszczepiania) a. bomba termojądrowa, wodorowa (w reakcji syntezy jąder atomu).
  atomistyka fiz. pogląd, że wszechświat zbudowany jest z niepodzielnych, różnokształtnych, sztywnych drobin, atomów.
 

Etym. - gr. átomos 'niepodzielny; atom'; zob. a-; tomós, zob. -tom.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku