Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

résumé [wym. rezüme] krótkie streszczenie, podsumowanie (dyskusji, rozprawy itd.).
 

Etym. - fr. 'jw.' od résumer 'streszczać' z łac. resumere 'podjąć na nowo'; zob. re-; asumpt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku