Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

post festum po święcie, tj. za późno, gdy już jest po wszystkim.
 

Etym. - łac. z gr. (katópin heortēs); por. Platona Gorgiasz, 1.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku