Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  romano wł., ostry, twardy owczy ser o bladym zabarwieniu, ziarnistej budowie i czarnozielonej skórce, obecnie czasami z mleka krowiego a. koziego.
  romanizacja poddawanie a. uleganie wpływom kultury romańskiej a. staroż. Rzymu, łaciny.
roman à clef fr., [wym. romănakle] powieść z kluczem tj. zawierająca jedną a. więcej postaci wziętych z życia, których rozpoznanie, pod zmienionymi przez autora imionami, jest trudne a. niemożliwe dla czytelnika nie znającego środowiska.
roman-fleuve fr., [wym. romă flö:w] dosł. 'powieść-rzeka'; wielotomowa powieść obyczajowa, zazw. o wielu wiążących się z sobą wątkach rodzinnych; por. saga.
  roman d'aventure zob. Abenteuerroman.
  roman picaresque zob. Schelmenroman.
  romans nazwa powieści w XIX w., zwł. o wątku miłosnym; muz. solowa pieśń liryczna; pot. stosunki miłosne, miłostka, flirt.
roman à thèse fr., [wym. romãnate:z] powieść z tezą, w której fabuła służy tylko jako ilustracja idei a. dowodzić ma słuszności jakiejś tezy; por. pièce à thèse.
  romanca w lit. hiszp.: lud. utwór epicko-liryczny, na motywach hist. i legendarnych, opiewający gł. przygody rycerskie i miłosne, pokrewny balladzie; muz. pieśń liryczna.
  romanistyka filologia romańska.
 

Etym. - fr. roman '(język) romański; powieść' i hiszp. romance 'hiszpański; opowieść; romanca' z łac. Romanice 'na sposób rz.; po łacinie' z romanicus 'rzymski' od Romanus 'jp.' z Roma 'Rzym'; por. romantyczny; fr. clef 'klucz' z łac. clavis, zob. klawesyn; fr. fleuve 'rzeka' z łac. fluvius, zob. fluwio-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku