Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  renons w kartach - brak kart jakiegoś koloru; karty odkładane (do licytacji a. jako nie wchodzące do rozgrywki).
 

Etym. - fr. renonce 'brak koloru (w kartach)' od renoncer 'zrzekać się; nie dawać kart do koloru' z łac. renuntiare 'oznajmiać; zrywać (umowę, przyjaźń)'; zob. re-; nuntiare, zob. nuncjatura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku