Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  synklina geol. łęk, wklęsła część fałdu powstałego ze sfałdowania skał na skutek ciśnienia w skorupie ziemskiej; por. antyklina.
 

Etym. - zob. syn-; gr. klínein, zob. kliniczna.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku