Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  repeta dokładka, dodatkowa porcja jedzenia a. napoju.
  repetycja powtórzenie; teatr., muz., film. próbne wykonanie; powtórzenie części wykonywanego utworu muz.
  repetować przest. powtarzać; pozostawać drugi rok w klasie; w broni wielostrzałowej: wprowadzać następny nabój do komory.
  repetier dawn. zegarek kieszonkowy, za pociśnięciem wybijający czas; sztucer wielostrzałowy.
  repetent przest. drugoroczniak (w szkole); dawn. pomocnik nauczyciela, korepetytor kolegów.
  repetytorium wykład, skrypt będący powtórzeniem przerabianego materiału, kursu.
repetitio est mater studiorum łac., powtarzanie jest matką wiedzy.
 

Etym. - nm. Repetier(uhr) 'repetier (zegarek)' łac. repetitio 'powtórzenie' i repetens dpn. repetentis (p.pr.) od repetere 'powtarzać'; zob. re-; petent; nm. Uhr 'zegar(ek); godzina' z łac. hora, zob. hora 1.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku