Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ceramika sztuka wyrabiania i wypalania przedmiotów z różnych glin naturalnych; wytwory tej sztuki: garncarskie, kamionkowe, fajansowe, porcelanowe i in.
 

Etym. - gr. keramikós 'gliniany' z kéramos 'glina garncarska; ceramika'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku