Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  alkaliczny chem. zasadowy, ługowy, zawierający alkalia, wodorotlenki metali alkalicznych; mocne zasady, ługi; tlenki i węglany tych metali; por. potasowce.
  alkaloidy zasadowe związki organiczne zawierające azot, zazw. pochodzenia roślinnego, trujące, narkotyzujące, lecznicze (np. morfina, atropina, kofeina, kokaina, nikotyna, strychnina).
 

Etym. - śrdw.łac. alcali 'potaż' z arab. al-kili 'jp.; zob. -oid(a); por. cyjankali.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku