Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  reminiscencja wspomnienie, (nieświadome) przypomnienie; lit., muz., plast. echo, refleks, oddźwięk innego utworu.
 

Etym. - późn.łac. reminiscentia 'jw.' (tł. gr. anámnçsis, zob. anamneza) z łac. reminisci 'wspominać; pamiętać'; zob. re-; -minisci od mens, zob. mentalność.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku