Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  polifoniczny utwór muzyczny - wielogłosowy, w którym każdy głos (w chórze a. orkiestrze) jest samodzielny i równouprawniony względem pozostałych (linearyzm); (por. homofoniczny; kontrapunkt; imitacja).
 

Etym. - gr. polýphōnos 'gadatliwy; wielogłosowy'; zob. poli-; -fon-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku