Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

ratio iustifica łac., powód usprawiedliwiający.
rationes causa łac., prawn. przyczyny sprawy.
ratio sufficiens łac., wystarczający, dostateczny powód (termin Leibniza).
ratio legis łac., prawn. uzasadnienie ustawy.
ratio suasoria łac., powód przekonywający (termin Kwintyliana).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku