Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

circulus vitiosus łac., błędne koło; błąd logiczny; błąd polegający na definiowaniu jakiegoś wyrażenia za pomocą tegoż wyrażenia (circulus in definiendo; idem per idem); błąd polegający na tym, że zdanie, którego się dowodzi, jest jedną z przesłanek dowodu (circulus in demonstrando); por. petitio principii.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku