Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  posesja przest. nieruchomość, plac; posiadłość; dawn. dzierżawa.
  posesjonat przest. obszarnik, ziemianin.
  posesor dawn. posiadacz; dzierżawca.
 

Etym. - łac. possessio dpn. possessionis 'posiadłość' i possessor 'posiadacz (majątku ziemskiego)' od possidēre 'posiadać' i possidere 'brać w posiadanie' z potis 'mogący' + (sidere 'osiadać' od) sedēre, zob. sesja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku