Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  irracjonalizm nazwa obejmująca doktryny idealistyczne, negujące wartość obiektywnego poznania naukowego, któremu przeciwstawiają poznanie pozarozumowe, intuicję, instynkt; przeciwieństwo racjonalizmu.
  irracjonalny nie racjonalny, nielogiczny, sprzeczny z rozumem, nie dający się wyjaśnić, uzasadnić; mat. niewymierny.
 

Etym. - łac. irrationalis 'nierozumny'; ir- zob. in- 1; racjonalny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku