Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  akcent uwydatnienie, wzmocnienie, wyróżnienie sylaby w wyrazie a. w zestroju akcentowym (a. wyrazu w zdaniu) za pomocą przycisku, intonacji a. iloczasu; por. prozodia; muz. wyróżnienie jednego z dźwięków przebiegu melodii, zazw. przez wzmocnienie dynamiczne; znak nad (a. pod) literą, nutą oznaczający akcent; sposób mówienia, wymowa; szczegół, element wyróżniający, charakteryzujący co; ekspresja, intonacja, podkreślenie.
 

Etym. - łac. accentus (tł. gr. prosōidía, zob. prozodia) 'nacisk; akcent'; zob. ad-; centus od cantus p.p. od canere, zob. kantor 2.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku