Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

och, tiażeła ty, szapka Monomacha! ros., o, jakżeś ciężki, kołpaku Monomachów! (tj. korono carów, władzo); również o kłopotach i troskach osoby pełniącej jakąś odpowiedzialną funkcję, piastującej urząd.
 

Etym. - z tragedii Puszkina (Boris Godunow, Komnaty carskie); monolog cara Borysa; gr monomách(os) 'walczący w pojedynkę' (zob. mono-; machia); przydomek wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza (pocz. XII w.).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku