Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kwatera czworoboczna płaszczyzna wyodrębniona z większej całości; mieszkanie, pomieszczenie, zazw. na pobyt czasowy (zw. wojsko).
  kwatermistrz oficer kwatermistrzowstwa, części dowództwa wojsk., organu kierującego w czasie wojny zabezpieczeniem materiałowym, techn., med. i organizacją tyłów, a w czasie pokoju sprawami gosp.-adm. jednostki wojsk. a. sztabu.
  kwaterunek zakwaterowanie, zwł. wojska; pot. urząd kwaterunkowy, mieszkaniowy, zajmujący się gospodarką lokalową, przydziałem mieszkań.
  kwaterka dawn. ćwierć kwarty (litra).
 

Etym. - nm. Quartiermeister 'kwatermistrz'; Quartier 'kwatera; dzielnica (miasta)' ze st.fr. quatier 'dzielnica; ćwierć' od łac. quartus, zob. kwart-; nm. Meister, zob. meistersingerzy.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku