Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

in concreto łac., w określonej, danej sytuacji, w rzeczywistym przypadku; por. in abstracto.
in contumaciam łac., (wyrok wydany zaocznie) wobec niestawienia się (pozwanego, oskarżonego).
incredibile dictu łac., nie do uwierzenia.
in corpore łac., wszyscy razem, w komplecie; por. in gremio.
in crudo łac., w stanie surowym, pierwotnym.
  incroyable fr., nie do wiary; niesłychany; zob. Les Incroyables.
incredibile visu łac., niepodobna uwierzyć własnym oczom.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku