Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  agregat całość powstała przez połączenie niejednorodnych części (przez agregację); techn. zespół łącznie pracujących maszyn; log. zbiór (w sensie kolektywnym).
 

Etym. - łac. aggregatus p.p. od aggregare 'gromadzić'; zob. ad-; grex dpn. gregis 'trzoda, stado'; por. kongregacja; segregacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku