Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tekst dosłowne, oryginalne brzmienie słów pisanych a. drukowanych dzieła; słowa, treść utworu (w odróżnieniu od melodii, ilustracji, tytułów, przypisów itd.).
  tekstylia materiały tekstylne, włókiennicze, tkaniny.
  tekstura odmiana gotyckiego pisma drukarskiego używana w początkach drukarstwa.
 

Etym. - śrdw.łac. texus 'tekst; ustęp; werset (Biblii); łac. textilis 'utkany; dziany', textura 'tkanina' i textilia 'tkaniny' z łac. textus 'materia; struktura; kontekst' z p.p. od texere 'budować; tkać'; por. kontekst; pretekst.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku