Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  adaptacja przekształcenie, przeróbka, przystosowanie do innego użytku; biol. przystosowanie organizmów w ciągu ich rozwoju ewolucyjnego do zmienionych warunków środowiska; reakcja przystosowawcza (narządów, tkanek) organizmu do zachodzących zmian.
  adapter główka odtwarzająca w gramofonie elektrycznym, zastępująca membranę; pop. gramofon elektryczny.
  adaptować przystosować, dostosować; przerobić utwór lit. (np. do TV, do radia, na film, na scenę).
 

Etym. - łac. adaptare 'przystosować'; zob. ad-; aptare 'dopasować' od aptus 'dopasowany'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku