Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  passivum gram. strona bierna w odmianie czasownika.
 

Etym. - łac. r.nij. od passivus ;'bierny' z passus, zob. pasja; por. pasywa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku