Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  koncern forma monopolu kapitalistycznego, zjednoczenie przedsiębiorstw zachowujących osobowość prawną, stanowiących jednak gospodarczą całość; por. trust.
 

Etym. - ang. concern 'interes; niepokój; związek; jw.' z późn.łac. concernere 'wymieszać razem'; zob. kom-; cernere, zob. certyfikat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku