Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dywergencja rozbieżność; biol. (d. rozwoju) różnicowanie się w toku ewolucji cech pokrewnych organizmów (ras, gatunków) pod wpływem odmiennych warunków terenowych, środowiskowych i wzajemnej izolacji; por. konwergencja (biol.).
  dywergencyjne myślenie psychol. proces myślowy zakładający wiele punktów widzenia i obejmujący liczne możliwości problemu, bez troski o "poprawną" odpowiedź czy "logiczny" układ; por. konwergencyjne myślenie.
 

Etym. - fr. divergence 'rozbieżność' ze śrdw.łac. divergere 'rozginać'; di- zob. dys- 1; vergere, zob. konwergencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku