Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  DIPL(O)- w złożeniach: podwójny; dwojaki; diploidalny biol. zob. gamety.
  diplopia zob. ambiopia.
  diploidalny biol. zob. gamety.
  diplodok olbrzymi roślinożerny jurajski gad kopalny, zaliczany do dinozaurów.
 

Etym. - gr. diplóos 'podwójny; obustronny; dwuznaczny' (por. dyplom); -dok od dokós 'belka', -opia od gr. ōps, zob. miopia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku