Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  karnacja koloryt skóry ludzkiej, cera (zw. kobiety i zwł. z oceną korzystną); mal. koloryt ciała.
 

Etym. - fr. carnation 'płeć, koloryt ciała' z wł. carnagione 'ciało; jego kolor' od carne 'ciało' z łac. caro dpn. carnis 'jp.'; por. inkarnacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku