Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  franko, porto-franko, ponoszony przez nadawcę i wliczony do ceny towaru koszt załadunku i transportu do określonego punktu drogi (stacja, wagon, port, magazyn itp.).
  frankować uiszczać opłatę pocztową (przez naklejenie znaczków a. wg stanu licznika maszyny frankującej).
 

Etym. - wł. (porto) franco 'wolny (przewóz)'; zob. porto 2; franco 'wolny'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku