Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tristia cykl wierszy (poematów) elegijnych wyrażający nostalgię, tęsknotę za ojczyzną, i przynoszący pełne smutku i przygnębienia opisy miejsc, w których się poeta znalazł.
 

Etym. - od tytułu zebranych w pięciu księgach elegii Owidiusza, powstałych po wygnaniu go przez cesarza Oktawiana Augusta w 8 r. n.e. z Rzymu do Tomi(s) nad Morzem Czarnym (dziś Konstanca); łac. 'żale'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku