Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  derywacja językozn. tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazu podstawowego; lotn. znoszenie samolotu z kursu pod wpływem wiatru; odchylenie toru wirującego pocisku.
 

Etym. - łac. derivatio 'odłączanie; odwrócenie' od derivare 'odwodzić; odwracać (bieg wody); jęz. derywować'; zob. de-; rivus 'strumień'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku