Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prognostyk zapowiedź, znak, przepowiednia, wróżba, omen.
  prognostyka gałąź futurologii, zajmująca się ukazywaniem prawdopodobnych kierunków rozwoju społ.-ekon. w przyszłości, jego struktury i tempa, oraz zasięgu przemian.
  prognoza przewidywanie (procesów społ., przyszłych faktów, zjawisk); zapowiadanie (przebiegu wydarzeń, choroby, stanu pogody) oparte na racjonalnych przesłankach i formułowane przez specjalistów; med. rokowanie.
 

Etym. - gr. prognōstikón 'zapowiedź' z r.nij. od prognōstikós 'zapowiadający' i prógnōsis 'przeczucie, z góry powzięta uchwała' od progignōskein 'wiedzieć z góry; przepowiadać'; zob. pro- 1; gignōskein, zob. gnoseologia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku