Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  KWART- w złożeniach: ćwierć, czwarta część.
  kwarta dawn. miara ciał płynnych i sypkich, równa litrowi, ćwierć garnca; muz. odległość (interwał) między dwoma dźwiękami, z których wyższy notowany jest na czwartym miejscu w stosunku do niższego (por. prima); w szermierce 4. zasłona, ochraniająca prawą górną część pola trafienia; hist. podatek (1/4, 1/5 dochodu z królewszczyzn) przeznaczony od 1562 r. na utrzymanie stałego, kwarcianego wojska zaciężnego.
  kwartet zespół muz. złożony z czterech solistów; utwór na taki zespół.
  kwarto zob. in quarto.
 

Etym. - wł. quartetto 'kwartet' zdrobn. od quarto 'czwarty' z łac. quartus 'jp.'; quarta (pars) 'czwarta (część)'; por. kwatera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku