Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

zero growth [wym. zierou grouf] (skr. od zero population growth) zerowy przyrost liczby ludności, stan, w którym liczba ta przestała się powiększać, gdyż osiągnięto równowagę między liczbą narodzin i liczbą zgonów; (skr. od zero economic growth) zerowy wzrost ekonomiczny, stan, w którym dochód narodowy na głowę ludności nie wykazuje wzrostu; polityka zapobiegania rozwojowi i ekspansji.
 

Etym. - ang. growth 'wzrost, rozwój'; population 'ludność'; economic 'ekonomiczny, gospodarczy'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player