Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epuzer przest. kandydat do małżeństwa, konkurent.
 

Etym. - fr. épouseur 'jw.' od épouser 'poślubić' z łac. sponsare 'jp.' od sponsus, zob. sponsor.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku