Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tachygrafia stenografia, szybkie pisanie za pomocą skrótowych symboli, zwł. staroż. system pisma skrótowego, powstały w Grecji, i system rz., opracowany przez Tirona, wyzwoleńca Cycerona, I w. p.n.e. (stąd nazwa notae Tironianae 'tyrońskie znaki'); kursywa; skrótowa forma greki i łaciny używana w śrdw.
  tachykardia med. częstoskurcz, przyspieszenie czynności serca.
 

Etym. - n.łac. tachycardia 'jw.'; gr. tachýs zob. tacheometria; -graf-; -kardi(o)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku