Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyspanseryjny dotyczący masowych form opieki sanitarno-med. i leczenia profilaktycznego, zwł. dzieci i młodzieży.
 

Etym. - ang. dispensary 'apteka (szpitalna, szkolna, fabr.); ambulatorium' od dispense 'wydzielać; wydawać; zwalniać' z łac. dispensare, zob. dyspensa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku