Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wolicjonalny psych. zależny od woli, odnoszący się do woli.
 

Etym. - śrdw.łac. volitio 'wola; chęć'; łac. vol od velle 'chcieć'; -itio jak w łac. positio, zob. pozycja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku