Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  etat stanowisko służbowe przewidziane w stałym zestawie funkcji i w budżecie instytucji.
  etatowy pracujący na etacie, pobierający stałą pensję, objęty budżetem; stały.
États généraux fr., [wym. etażenero] Stany Generalne, zgromadzenie doradcze przedstawicieli 3 stanów - kleru, szlachty i mieszczaństwa - we Francji, zwoływane przez królów w okolicznościach wyjątkowych, np. w latach 1302, 1588, 1614.
  etatyzm prowadzenie przez państwo kapitalistyczne działalności gospodarczej przy pomocy przedsiębiorstw państwowych.
  etatyzacja upaństwowienie.
  État c'est moi zob. l'État c'est moi.
 

Etym. - fr. état 'stan; zawód; gospodarstwo; wykaz; etat; państwo' z łac. status, zob. status.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku