Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  artykulacja archit. rozczłonkowanie płaszczyzny; zgryz; ruchy i układ narządów mowy niezbędne do wymówienia danej głoski; muz. sposób wydobywania następujących po sobie a. współbrzmiących dźwięków.
 

Etym. - łac. articulatio 'rozczłonkowanie' od articularei 'rozczłonkować; wyraźnie wymawiać' z articulus 'część, odcinek; przegub; staw' zdrobn. od artus 'przegub'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku