Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

tableau! [wym. tablo] dosł. 'obraz'; (oto) osobliwa (niezbyt budująca) scena!
table d'hôte [wym. tablo:t] dosł. 'stół gospodarza'; przest. posiłki (w hotelu, pensjonacie, sanatorium itp.) podawane wszystkim stołownikom (gościom) w ustalonych godzinach po z góry oznaczonej cenie; kilkudaniowy kompletny posiłek po ustalonej cenie; por. à la carte.
 

Etym. - fr. tableau 'obraz' od table 'stół; blat; tablica' z łac. tabula, zob. tabula (rasa); fr. hôte 'gospodarz; gość; oberżysta' z łac. hospes, zob. hospicjum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku