Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  campos [wym. kãmpusz] typ brazylijsko-urugwajskiej wyżynnej sawanny z wysokimi trawami i rozproszonymi niskimi krzewami.
 

Etym. - port. 'jw.' l.mn. od campo 'pole; niwa' od łac. campus, zob. campus.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku