Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

panneau (l.mn. panneaux) [wym. pano] dekoracyjnie obramowana płaszczyzna (ścienna) wypełniona malowidłem a. płaskorzeźbą (XVII-XVIII w.); płaszczyzna dekoracyjna służąca za tło do czegoś; por. boazeria.
 

Etym. - fr. 'płaszczyzna dzieła archit., mebla, ujęta w ramę, ozdobiona gzymsami; tafla; pole (tablicy); kwatera (witrażu)' z lud. łac. pannellus 'kawał tkaniny' od łac. pannus, zob. panel.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku