Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sapiencjalne księgi St. Testamentu - księgi zawierające maksymy, pouczenia, aforyzmy, rozważania o mądrości życiowej, o moralności, sensie życia i śmierci itd., jak Przypowieści, Eklezjastes, Ks. Mądrosci, Eklezjastyk, Ks. Hioba; podobnej treści wątki zawierają też in. księgi biblijne, jak Psalmy a. Pieśń nad pieśniami.
 

Etym. - łac. sapientia 'mądrość' od sapere 'wiedzieć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku